Macmillan Doboj

Škola JezikaO nama

Škola stranih jezika Macmillan Doboj već punih 10 godina ima jasno definisan cilj, a to je ulaganje u znanje i ljubav svojih polaznika prema učenju stranih jezika. Poznavanje i usavršavanje stranih jezika predstavlja svojevrsnu “ulaznicu” na promjenjivo tržište rada koje pored formalnog obrazovanja visoko vrednuje i neformalno obrazovanje. Imajući u vidu navedeno i realne potrebe polaznika kurseva, Macmillan stavlja akcenat na efikasno, kvalitetno i maksimalno iskorišteno vrijeme u učenju stranih jezika. Savremena didaktičko-metodička sredstva i tehnički uslovi rada, visoko motivisan nastavni kadar, konstanto uskladjivanje programa rada sa razvojem tržišta su pokazatelji usmjerenosti škole Macmillan prema dugoročnom kvalitetu. Duga lista zadovoljnih klijenata, kako fizičkih tako i pravnih lica je dokaz navedenog. Već od prvog časa se nastava izvodi na stranom jeziku. Upotreba maternjeg jezika je svedena na minimum kako bi polaznici tokom časova učili i da razmišljaju na stranom jeziku. Polaznici na taj način stiču sve veću sigurnost i fluentnost u govoru stranog jezika, a komunikacija na njemu djeluje sasvim prirodno. Upotreba konverzacijskog metoda sa primjenom individualnog pristupa u radu je usmjerena na specifične potrebe svakog polaznika. Stalna interakcija i komunikacija isključivo na ciljnom jeziku u kratkom vremenskom roku vodi ka razvijanju vještina usmenog sporazumjevanja ali istovremenom razvijanju ostalih jezičkih  kompetencija: razumijevanju odslušanog teksta, razumijevanju pročitanog teksta i pismenom izražavanju. U školi Macmillan uloga profesora je isključivo motivisanje polaznika da iskoriste vlastiti maksimum jezičkičkih kompetencija. Uz konstantno stručno usavršavanje, profesore odlikuje visoka kreativnost i predanost vlastitom pozivu. Na taj način dinamična atmosfera rada u kojoj se razvija ljubav prema učenju stranog jezika je zagarantovana. Uzimajući u obzir da učenje stranog jezika otvara vrata novog svijeta u kojem je ostvarenje ličnih i profesionalnih ciljeva moguće do maksimuma, ŠKOLA STRANIH JEZIKA MACMILLAN JE PRAVI IZBOR ZA VAS!


Naša djelatnost

Škola stranih jezika Macmillan Doboj iz svoje bogate ponude izdvaja: Opšte i specijalizovane kurseve 6 stranih jezika: engleski, njemački, italijanski, francuski, slovenski i ruski jezik Obuku za polaganje različitih vrsta ispita i simulacije istih Brze pripremne kurseve do 3 polaznika ( 10 školskih časova) Individualna nastava Jedan na jedan (profesor-učenik) u trajanju od 90-180 minuta po vidjenju Završni ispit u skladu sa programima kurseva i izdavanje sertifikata Mogućnost učestvovanja u brojnim vannastivnim aktivnostim i edukativnim radionicama koje škola organizuje Akreditovana saradnja sa ÖSD CENTROM AUSTRIJA preko partnerskog centra Dialog iz Banjaluke - obuka i pripremu polaznika za polaganje medjunarodno priznatog ispita austrijskog instituta za njemački jezik


Naši principi rada

Škola stranih jezika Macmillan Doboj iz svoje bogate ponude izdvaja: Opšte i specijalizovane kurseve 6 stranih jezika: engleski, njemački, italijanski, francuski, slovenski i ruski jezik Obuku za polaganje različitih vrsta ispita i simulacije istih Brze pripremne kurseve do 3 polaznika ( 10 školskih časova) Individualna nastava Jedan na jedan (profesor-učenik) u trajanju od 90-180 minuta po vidjenju Završni ispit u skladu sa programima kurseva i izdavanje sertifikata Mogućnost učestvovanja u brojnim vannastivnim aktivnostim i edukativnim radionicama koje škola organizuje Akreditovana saradnja sa ÖSD CENTROM AUSTRIJA preko partnerskog centra Dialog iz Banjaluke - obuka i pripremu polaznika za polaganje medjunarodno priznatog ispita austrijskog instituta za njemački jezik


Na kom nivou znanja se nalazi moje znanje stranog jezika?

A1- Ne poznajem jezik ili mogu prepoznati poznate riječi. Mogu upotrebljavanja jednostavne fraze i rečenice za opisati ili pitati za neke stvari. Mogu napisati razglednicu ili kratku poruku te pročitati veoma kratak i jednostavan tekst.

A2- Mogu izmjeniti riječi o nekim društvenim temama, učestvovati u komunikacijskim situacijama, iako obično ne mogu dovoljno razumjeti kako bi sam/a održavao komunikaciju. Jednostavnim izrazima mogu opisati svoju porodicu i druge ljude, uslove života itd.

B1- Nepripremljen/a mogu učestvovati u razgovorima o poznatim temama i temama vlastitog interesa. Mogu pričati priču ili sadržaj knjige ili film a i opisati svoje reakcije. Mogu razumjeti glavne tačke mnogih TV i radio programa o tekućoj problematici, te razumjeti standardni govor o poslu, školi, odmoru, itd. Mogu se snaći u većini situacija dok putujem u neku zemlju.

B2- Mogu dati jasne, detaljne opise na niz tema vezanih za moju profesiju i interese. Mogu dati mišljenje na temu. Mogu razumjeti većinu TV vijesti, programe tekućih poslova i većinu filmova na standardnom dijalektu. Mogu koristiti jezik sa dozom rječitosti i spontanosti koji omogućavaju kontakt s izvornim govornikom. Mogu učestvovati u diskusijama o poznatim temama, iznositi vlastita gledišta.

C1- Uspješno i precizno mogu formulisati i prenijeti ideje i mišljenja drugim govornicima. Jasno i detaljno mogu opisati i predstaviti složene teme. Mogu razumijeti specijalizovane članke čak i kad nisu vezani za sopstvenu struku. Mogu se razgovjetno i spontano izraziti bez dugog traženja izraza. Jezik mogu koristiti uspješno za društvene i profesionalne svrhe. Bez poteškoća mogu razumjeti TV programe i filmove.

C2- Ne postoji problem u razumijevanju bilo koje vrste govornog jezika, bilo živućeg ili emitiranog. Uspješno mogu učestvovati u diskusijama na razne teme te upotrebljavati idiome i kolokvijalizme.


Jezici u ponudi


-Engleski
-Njemački
-Italijanski
-Francuski
-Slovenski jezik


Opšte informacije

- u ponudi su svi nivoi učenja (od A1 do C1)
- start nastave – мај 2017. godine
- tempo rada – 2-4 puta nedeljno (u dogovoru sa polaznicima)
- trajanje kurseva – minimalno 70 časova
- termini nastave – poslijepodnevni i večernji
- radi se u malim, mentorskim grupama do 8 polaznika
- nastavu izvode isključivo diplomirani filolozi
- plaćanje na rate, uz potpisivanje ugovora
- za svako drugo i treće dijete iz iste porodice akcijske cijene (50% popusta)


Naša poruka vama

Poštovani,
Usvajanje što većeg broja informacija u što kraćem vremenskom roku su odlike savremenog digitalnog društva. Informatička pismenost i znanje jednog ili više stranih jezika su postali imperativ konstantno promjenjivog tržišta rada. Cilj rada naše škole jeste da pored pružanja najsavremenijeg načina učenja i usvajanja stranog jezika, našim polaznicima prenesemo potrebu i zadovoljstvo cjeloživotnog učenja. Konstantno učenje i ulaganje u razvoj sopstvene ličnosti je najsigurnija investicija. Ulaganje u sebe je siguran put u budućnost- krenimo zajedno!


Engleski

Škola stranih jezika Macmillan Doboj iz svoje ponude predstavlja kurs engleskog jezika. Predviđen je program učenja za sve uzraste (predškolski, osnovna škola, srednja škola, studenti i odrasli). Za svaki uzrast postoji program podijeljen na na nivoe znanja po evropskom referentnom okviru za jezike (od A1 do C1). Kurs engleskog jezika se zasniva na razvijanju i usvajanju vještina usmenog sporazumijevanja i izražavanja na engleskom jeziku, ali i istovremenom razvijanju ostalih jezičkih  kompetencija: razumijevanje odslušanog teksta, razumijevanje pročitanog teksta i pismeno izražavanje. Primjenjuje se konverzacijski metod, koji od prvog trenutka navodi polaznike kursa da aktivno upotrebljavaju engleski jezik te da aktiviraju kako prethodno, tako i nedavno stečeno znanje. Nastavu izvode stručni i kvalifikovani predavači koji primjenjuju didaktičko-metodičke principe rada najeminentnijih britanskih izdavača i lingvista kao što su Oxford University Press, Macmillan Heinemann i dr. Upotreba različitih audio i video materijala u nastavi, uz konstantnu konverzaciju na engleskom jeziku siguran su put ka uspješnom usvajanju ovog jezika. Časovi engleskog jezika u malim mentorskim grupama do 8 polaznika su dinamični, interaktivni, a atmosfera na času pozitivna i motivaciona. Individualan pristup u radu, prilagodjavanje potrebama svih polaznika i razvijanje ljubavi prema konstantnom učenju i usavršavanju stranog jezika su osnove rada Škole stranih jezika Macmillan Doboj. Opšte informacije o kursu engleskog jezika: početak nastave – dogovor sa polaznicima tempo rada - minimalno 2 puta nedeljno po 90 minuta trajanje kursa – minimalno 70 časova rad u mentorskim grupama do 8 polaznika termini nastave - poslepodnevni i večernji nastavu izvode isključivo diplomirani filolozi konstantno vrednovanje znanja polaznika od strane predavača i završni ispit koji je u skladu sa programom kursa moderno opremljene učionice po najvišim standardima


Njemački

Škola stranih jezika Macmillan Doboj ima više programa rada i svoje nastavne planove i programe temelji na savremenim multimedijalnim sredstvima i literaturi koja nudi sve ono što je potrebno za učenje stranog jezika. Predviđeni su programi učenja za sve uzraste (predškolski, osnovna škola, srednja škola, studenti i odrasli). Za svaki uzrast postoji program podjeljen po nivoima u zavisnosti od uzrasta koji se nadopunjuju i na taj način Škola stranih jezika Macmillan Doboj ispunjava svoj cilj, a to je da pruži mogućnost svim kandidatima koji žele da nauče neki strani jezik a da pri tom uspješno obavljaju svoje svakodnevne obaveze.


Francuski

Francuski je jedan od romanskih jezika koji se prvenstveno koristi u Francuskoj i njenim prekomorskim departmanima i teritorijima, u Belgiji (uz flamanski i njemački), Luksemburgu (uz luksemburški i njemački), Monaku i Švicarskoj (uz njemački, italijanski i retoromanski), u Kanadi (najviše u pokrajini Québec) te u bivšim francuskim i belgijskim kolonijama. Uslijed postojanja različitih standardnih varijanata francuski jezik se u sociolingvistici klasificira kao policentrični standardni jezik. Njime se koristi 77 miliona stanovnika na Zemlji kao prvim jezikom i 52 miliona ljudi kao drugim jezikom, pa je s ukupno 129 miliona frankofona (prema procjeni iz 2012. godine) po brojnosti govornika francuski jezik deseti na svijetu.


Italijanski

Škola stranih jezika Macmillan Doboj ima više programa rada i svoje nastavne planove i programe temelji na savremenim multimedijalnim sredstvima i literaturi koja nudi sve ono što je potrebno za učenje stranog jezika. Predviđeni su programi učenja za sve uzraste (predškolski, osnovna škola, srednja škola, studenti i odrasli). Za svaki uzrast postoji program podjeljen po nivoima u zavisnosti od uzrasta koji se nadopunjuju i na taj način Škola stranih jezika Macmillan Doboj ispunjava svoj cilj, a to je da pruži mogućnost svim kandidatima koji žele da nauče neki strani jezik a da pri tom uspješno obavljaju svoje svakodnevne obaveze.


Slovenski

Škola stranih jezika Macmillan Doboj ima više programa rada i svoje nastavne planove i programe temelji na savremenim multimedijalnim sredstvima i literaturi koja nudi sve ono što je potrebno za učenje stranog jezika. Predviđeni su programi učenja za sve uzraste (predškolski, osnovna škola, srednja škola, studenti i odrasli). Za svaki uzrast postoji program podjeljen po nivoima u zavisnosti od uzrasta koji se nadopunjuju i na taj način Škola stranih jezika Macmillan Doboj ispunjava svoj cilj, a to je da pruži mogućnost svim kandidatima koji žele da nauče neki strani jezik a da pri tom uspješno obavljaju svoje svakodnevne obaveze.

Gdje se nalazimo?

Kontaktirajte nas!

Telefon:

38765618072

Radno vrijeme:

Ponedeljak - Petak
17:00 h - 22:00 h

Online prijava